Yhteistyökumppaneiden palvelut yrityksille

Etelä-Karjalan hallituspartnerit

Hallituspartnereiden tavoitteena on edistää pk-yritysten kilpailukykyä tehostamalla hallitustyöskentelyä. Ammattitaitoinen ja hyvä hallitustyöskentely on yritykselle tärkeä voimavara, jonka kautta voi saada yrityksen käyttöön uutta osaamista ja kokemuksia. Hallituspartnerit voivat auttaa hallituksen jäsenen etsimisessä tai tarjota yritykselle tueksi kokeneen hallitusammattilaisen omasta joukosta. Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry kuuluu kansalliseen hallitusammattilaisten verkostoon.

Lisätietoa toiminnasta antavat: 
Laura Lares, hallituksen puheenjohtaja, Lappeenranta, laura.lares(at)woimistamo.fi, p. 040 558 9409
Mari Kurkan, asiamies, mari.kurkan(at)otsakorpi.fi, p. 044 213 5813                          

Etelä-Karjalan kauppakamari

Kauppakamari on yritysten edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yritysten toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn liittyvät viestit päättäjille. Järjestö toteuttaa valtakunnallisia tavoitteita ja alueellisia tavoitteita, sekä verkottaa toimijoita keskenään mm. yrityksiä ja oppilaitoksia. Kauppakamarit ylläpitävät myös asiantuntijatyötä omissa valiokunnissa päätöksenteon tueksi.

Lisätietoa toiminnasta antaa:
Mika Peltonen, toimitusjohtaja, mika.peltonen(at)kauppakamari.fi, p. 040 513 4490

Etelä-Karjalan Yrittäjät

Suomen yrittäjien jäsenyhdistykset edistävät yrittäjyyttä ja tarjoavat yrittäjille verkottumismahdollisuuksia. Etelä-Karjalan Yrittäjät tekee myös yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa ja tuo yrittäjien näkökulmaa esimerkiksi valtion, kuntien ja muiden olennaisten sidosryhmien päätöksentekoon.

Lisätietoa toiminnasta antaa:
Jami Holtari, toimitusjohtaja, jami.holtari(at)yrittajat.fi, p. 0400 551 435

Luoteis-Venäjä Rahasto (Luvera)

Luvera on Imatran Seudun Kehitysyhtiön hallinnoima sijoitusrahasto, jonka kohteena ovat liiketoimintaintressiä Venäjälle omaavat suomalaiset pk-yritykset. Luvera tekee vähemmistösijoituksia kaakkoissuomalaisiin, kasvuhakuisiin pk-yrityksiin Venäjälle suuntautuvien toimintojen aloittamiseen tai kehittämiseen.

Lisätietoa toiminnasta: http://kehy.fi/

Green Lappeenranta Innovation

Lappeenrannan ylipiston yhteydessä toimii sijoitusyhtiö osana yliopiston innovaatiojärjestelmää. Green Lappeenranta Innovation fokus on tutkimustuloksen kaupallistamiseksi perustettavissa spin-off yrityksissä. Yhtiöllä on omia sijoitettavia varoja, mutta se hankkii lupaaville yrityksille myös ulkopuolista rahoitusta.

Lisätietoa toiminnasta antaa:
Pertti Miettunen, toimitusjohtaja, pertti(at)greencampusinnovations.fi, p. 040 557 3232

LUTES

Lappeenranta University of Technology Entrepreneurship Society (LUTES) on yliopistolla toimiva yrittäjyysyhteisö. LUTES pyrkii rohkaisemaan yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä opiskelijoita verkottumaan yritystoiminnan tueksi ja liikeideoiden jatkojalostamiseksi. Tavoitteidensa edistämiseksi yhteisö järjestää esimerkiksi sauna- ja teemailtoja sekä erilaisia tapahtumia ja lyhytkursseja.

Lisätietoa toiminnasta: http://lutes.fi/

ProAgria Etelä-Suomi

ProAgria on valtakunnallinen palveluorganisaatio maatalousyrittäjien ja maaseudun elinkeinotoiminnan tukemiseksi. Asiantuntijoiden erityisosaamista ovat maaseudun eri toimialat: maatalous, matkailu, elintarvikkeiden valmistus, hevosala, urakointi, palveluyritykset sekä bioenergiaan liittyvä yrittäjyys. Osaamista on tarjolla myös erityistilanteisiin, kuten uuden liiketoiminnan suunnitteluun, yrityksen perustamiseen, investointien suunnitteluun tai toiminnan ylös nostamiseen. Etelä-Karjalan asiantuntijat ovat osa ProAgria Etelä-Suomea.

Lisätietoa toiminnasta antaa:
Carita Liikanen, carita.liikanen(at)proagria.fi, p. 043 825 1711

Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu, Saimia tarjoaa monipuolisia palveluja yrityksille, julkisyhteisöille sekä yksityisille henkilöille. Tutkintokoulutuksen lisäksi tarjolla on myös monia muita elinikäistä oppimista tukevia ja ammattitaitoa vahvistavia opiskeluvaihtoehtoja sekä liike-elämään ja tuotekehitykseen liittyviä palveluja. Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan yhdessä yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa. Saimaan ammattikorkeakoululla on kampukset Lappeenrannassa ja Imatralla.

Lisätietoja toiminnasta antaa:
Pia Ruukki, palvelumyynti(at)saimia.fi, p. 040 756 7576

Saimaan ammattiopisto Sampo

Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta aikuisille ja nuorille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Toimipisteet ovat Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella.

Lisätietoa toiminnasta antaa:
Nina Laakkonen, nina.laakkonen(at)edusampo.fi, p. 040 079 7878

Suomen Yrityskummit

Yrityskummit ovat valtakunnallinen pk-yritysten mentorointiverkosto. Verkostoon kuuluu yli tuhat kummia. Kummitoiminta on maksutonta, puolueetonta ja luottamuksellista. Yrittäjä voi tukeutua kummiin esimerkiksi kasvuun ja kannattavuuteen, laajentumiseen ja erilaisiin strategisiin valintatilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kummi ei ole yrityksen konsultti, vaan mentori ja sparraaja.

Lisätietoa toiminnasta antaa:     
Olli Naukkarinen, aluekummi, Etelä-Karjala, olli.naukkarinen(at)yrityskummit.fi, p. 040 552 6710