StartUpMill-hankkeen synty

Lappeenrannan kaupunki on nostanut yhtenä tärkeänä asiana elinkeino-ohjelmassaan 2013-2016 ne toimenpiteet, joilla alueelle synnytetään entistä enemmän osaamispohjaisia yrityksiä. Tavoitteena on saada esimerkiksi Lappeenrantaan 100 uutta osaamispohjaista työpaikkaa 2016 loppuun mennessä. Tähän toimenpiteeseen ja näihin tavoitteisiin StartUpMill-palvelut vastaavat. Lappeenrannan kaupunki antoi Wirma Lappeenranta Oy:lle toimeksiannon keväällä 2013 lähteä rakentamaan laajaa maakunnallista mallia. Toimintamalliin sitoutui useita toimijoita ja toimintamallia kehitettiin yhdessä.

StartUpMill –palvelut jatkavat useiden alueella toteutettujen hankkeiden työtä. Näistä merkittävimpänä ovat Innovaatioitupankki-hanke ja Skinnarila Innovation Factory –hanke. Innovaatioitupankki hankkeessa rakennettiin käsittely- ja tukiprosessi osaamispohjaisille ideoille. Hankkeessa rakennettiin yhteystyömallia alueen oppilaitosten kanssa ja käyttöönotettiin mm. ideoiden käsittelytyökalu Ideaprässi. Innovaatioitupankki-hankkeessa käyttöönotetut prosessit ja työkalut ovat käytössä StartUpMill –palvelu kokonaisuudessa. StartUpMill-hanke jatkaa Innovaatioitupankin kehittämiä palveluita.

Skinnarila Innovation Factory –hankkeen toimesta Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle saatiin käynnistettyä aktiivinen opiskelijayrittäjyysyhteisö LUTES ry. LUTES toimii edelleen opiskelijoiden aktivaattorina ja yrittäjyyteen kannustajana järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. LUTES:in kautta yrittäjyyteen innostuneet opiskelijat ja uudet ideat ovat luontevasti StartUpMill-palveluiden piirissä.