Säännöt ja ohjeet

1. Tarkoitus

Willi Idea on eteläkarjalaisille tarkoitettu kilpailu, johon etsitään uusia korkean osaamisen ja kansainvälisen potentiaalin omaavia liikeideoita, jotka ovat mahdollista toteuttaa Etelä-Karjalassa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Etelä-Karjalassa opiskelevat tai toimivat yksityishenkilöt ja yritykset.

2. Palkinnot

Kilpailun palkinnot löytyvät täältä.

Esiraati valitsee kaikista kilpailuun osallistuneista ideoista enintään viisi (5), jotka pääsevät finaaliin. Finaaliin valituilla tiimeillä on mahdollisuus osallistua koulutukseen oman esityksen terävöittämiseksi. Finaaliin valitut tiimit esittelevät ideansa tuomaristolle finaalitilaisuudessa 16.11.2016 Lappeenrannassa.

Tulosten ja palkintojen julkistamispäivä on keskiviikko 16.11.2016 finaalin päättymisen jälkeen. Palkintojen saannin edellytyksenä on, että palkitun nimi ja kilpailutyö voidaan julkistaa. Kilpailutöiden esittelytekstien muotoilu käydään tarkemmin läpi finaaliin päässeiden kanssa ennen kuin ne julkaistaan.

3. Järjestäjä

Kilpailun järjestävät Wirma Lappeenranta Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto osana Hämeen ELY-keskuksen rahoittamaa StartupMill-projektia.

4. Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Etelä-Karjalassa opiskelevat ja toimivat yritykset ja yksityishenkilöt.

Kilpailulomake täytetään sähköisesti 5.9.-9.10.2016 välisenä aikana.

5. Kilpailuaika

5.9. – 9.10.2016.

6. Liikeideoiden arviointiperusteet

Kilpailulla etsitään toteuttamiskelpoisia uusia liikeideoita. Kilpailutyöt voivat olla tuote-, palvelu- ja sovellutusideoita ja niihin liittyviä liiketoimintamalleja. Idean, sen tuoman hyödyn ja toteuttamismahdollisuuksien mahdollisimman tarkka kuvaus helpottavat arviointia. Liikeideat tulee olla mahdollisia toteuttaa Etelä-Karjalassa.

Kilpailuun voi osallistua myös ideoilla, jotka eivät ole patentoitavissa tai muuten suojattavissa.

Liikeideoita arvioidaan seuraavilla perusteilla:

 • Liikeidean toteuttamiskelpoisuus
 • Liikeidean uutuusarvo
 • Liikeidean markkinapotentiaali

Lisäksi arvioidaan liikeidean toteuttavan tiimin monipuolista osaamista ja kokemusta sekä liikeidean esitystä. Finaaliin valitut tiimit esittelevät liikeideansa tuomaristolle 16.11.2016. Voittajaksi valitaan paras liikeidea.

7. Julkisuus

 • Liikeideat käsitellään luottamuksellisesti.
 • Finalistit esittävät liikeideansa tuomaristolle avoimessa tilaisuudessa 16.11.2016. Paikalle kutsutaan myös median edustajia.
 • Palkittavat liikeideat julkistetaan soveltuvin osin, kilpailijan kanssa sovitulla tavalla.
 • Jos liikeideaan liittyy immateriaalioikeudellista suojaamista, on osallistuja velvollinen huolehtimaan siitä itse.

8. Tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot luovutetaan keskiviikkona 16.11.2016 Lappeenrannassa.

9. Muita ehtoja

 • Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmässä
 • Sama kilpailija voi osallistua kilpailuun usealla idealla.
 • Kilpailun tuomariston jäsenet tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kilpailuun.
 • Liikeidean tekijät hyväksyvät kilpailusäännöt jättäessään ideansa.
 • Yritysten työntekijöiden jättämissä ideoissa kilpailuun osallistuja vakuuttaa toimivansa työsuhdekeksintölain mukaisesti.
 • Palkinnot kohdistetaan kilpailuidean jättävälle henkilölle tai ryhmälle yhteisesti.
 • Palkintotuomariston päätökset ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.