Tilaisuus rahoituksesta yrittäjille

Imatralla järjestettiin 1.6.2015 rahoitus-aiheinen työpajatilaisuus. Tilaisuuden asiantuntijana oli Sami Etula osaamissijoittajayhtiö Etula Group Oy:stä. Sami on toiminut sarjayrittäjänä, bisnesenkelinä sekä osaamissijoittajana pk-yritysten kanssa.

Päivän sisältö oli erittäin kattava. Teemoja olivat pk-yrityksen julkiset ja yksityiset rahoituslähteet, enkelisijoitukset sekä joukkorahoitus. Keskustelu kattoi sekä kehitysrahoituksen eri muotoja, tuote- tai palvelun lanseeraus kampanjoja, kassan hallintaa sekä yrityksen pääomittamisen vaihtoehtoja.

Työpajassa asiat käytiin läpi käytännönläheisesti osallistujayritysten tarpeita kuunnellen. Osallistuneet yritykset kertoivat myös omasta liiketoiminnastaan ja kehittämistarpeistaan avoimesti. Työpajassa on mahdollista oppia muiden yritysten kokemuksista ja hyväksi havaituista käytännöistä. Yrittäjät saivat työpajasta jatkomietittävää omiin kiinnostuksen kohteisiinsa liittyen sekä mukaansa oppaan enkelisijoitusten hakemisesta. Jatkopohdinnoissa sparrausta antavat tarpeen mukaan StartupMillin asiantuntijat.

suomi