Lisätietopyynnöt: StartupMill (SUM) toimintamallin sparraus ja viestin tiivistäminen

Pe klo 11.3.2016 klo 15.00 päättyvään ja HILMA-järjestelmässä julkaistuun avoimeen tarjouspyyntöön on saapunut seuraavia lisätietopyyntöjä. Vastaukset kunkin kysymyksen alla kursiivilla.

1. Tarjouspyynnössä on mainittu, että SUM tiimi koostuu 5 henkilöstä. Olisivatko nämä työpajan osallistujat vai kuinka monta henkeä työpajaan voi enimmillään osallistua?

Vastaus: Työpajaan osallistuu enintään 5 henkilöä.

2. Onko työpajan sijainti nimenomaan Imatra vai käykö Lappeenranta yhtä hyvin?

Vastaus: Työpajan sijainti on tarjoajan luona, mikäli etäisyys on kohtuullinen (edestakainen matka toteutettavissa päivän aikana Lappeenrannasta).

3. Vaatimuksissa (kpl 3) mainitaan ”Tarjoajan järjestämissä tiloissa tarjoajan paikkakunnalla”. Tarkoitetaanko tässä todella tarjoajaa, eli tarjouksen jättäjää? Vai tilaajaa ja tilaajan paikkakuntaa (esimerkiksi Imatra, Lappeenranta)

Vastaus: Tässä tarkoitetaan todella tarjoajaa, mikäli kohtuullisella etäisyydellä (ks. vastaus kysymykseen 2). Joka tapauksessa palveluntarjoajan tulee sisällyttää työpajojen tilakustannukset kokonaistarjoukseensa.

4. Onko tavoitteena pitää työpaja kahtena peräkkäisenä päivänä, vai erillisinä päivinä, esimerkiksi 1-2 viikon välein?

Vastaus: Tämä asia jätetään palveluntarjoajan harkintaan ja esitettäväksi työsuunnitelmassa.

5. Miten tarkkaan työpajan toteutusajankohta on tiedossa?

Vastaus: Toimeksiannon tulee olla valmis huhtikuun loppuun mennessä. Palveluntarjoajan tulee huomioida tämä työsuunnitelmassa ja ehdottaa sopivat ajankohdat työpajoille.

6. Mitä konkreettisesti tarkoittaa ”Työpajan annin koonti viestinnällisesti toimivaan muotoon (1-2 työpäivää)?”. Strategista toimintasuunnitelmaa koko toiminnalle, viestintäsuunnitelmaa, viestinnän välineiden ja sisältöjen suunnittelua, vai jotain muuta vai kaikkea edellä mainittua?

Vastaus: Toimintasuunnitelman kokoamista yhteen ja esittämistä selkeässä muodossa, joka on ilman erillistä muokkausta esitettävissä eteenpäin kumppaneille ja muille tahoille. Esimerkiksi word-dokumentti ja siitä koostettu tiivis powerpoint-esitys.

7. Haettavalla palvelulla tavoitteena on täsmentää ja mallintaa uutta tavoiteltavaa toimintakonseptia?

Vastaus: Tavoitteena on täsmentää ja mallintaa vuosien 2014-2016 aikana alueella pilotoitua toimintakonseptia. Kysymysten 8-12 koskevat toimintakonseptia eli toteutusta, jonka kuvaamiseen tarjouspyynnöllä haetaan kumppania. Toimintakonseptin toteutus on paikallisten toimijoiden tehtävä, eikä kuulu konsultin toimeksiantoon. Näihin kysymyksiin on myös vastattu lyhyesti taustatiedon antamiseksi kaikille tarjoajille. 

8. Tavoitteena tulisi myös tässä yhteydessä sitouttaa alueen toimijoita, ml. rahoittajatahoja ja yrityksiä uuteen toiminta-/palvelumalliin?

Vastaus: Sitouttamista on jo tehty ja jatketaan.

9. Onko tavoiteltavassa palvelukonseptissa toimialalinjauksia ja mikäli on, ne lienevät samassa linjassa ELY-rahoitusalueen linjausten kanssa? 

Vastaus: Toimialalinjauksia ei konseptin toteutuksessa ole.

10. Onko tavoiteltavasta deal flow:sta alustavia yrityskohtaisia tavoitelukumääriä?

Vastaus: Tavoitelukumääriä on hankkeessa ollut, mutta eivät ole toimintamallin kannalta keskeisin kysymys joskin yksi näkökohta.

11. Onko millä tavoin rakennettu liittymäpintaa ja prosessia enkeli-ja riskirahoittajien sekä pääomasijoittajien suuntaan?

Vastaus: Liittymäpinnan rakentaminen on sisältynyt toimintamallin toteutukseen.

12. Onko palvelun kohteena oleville yrityksille avattu toimiva kanava ELY:n yrityksen kehittämisrahoituksen ja yrityksen kehittämispalveluiden (asiantuntijapalvelut) sekä Tekesin suuntaan? 

Vastaus: Kanavia yritysten kehittämisen rahoittajiin on pidetty yllä ja kehitetty.

Kilpailutuksen yhteyshenkilö: Laura Peuhkuri, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, 044-760 7266

 

 

suomi